પેટાબાબત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાબાબત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પેટામાં જણાવેલી બાબત.

  • 2

    ગૌણ બાબત.