પેટાભાડૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાભાડૂત

પુંલિંગ

  • 1

    ભાડૂતનો ભાડૂત.