પેટામાં લખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટામાં લખવું

  • 1

    પેટાવિભાગ કે પેટાખાનામાં લખવું.