પટા પાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટા પાડવા

  • 1

    પટાનો આકાર કરવો.