પટિયાં પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટિયાં પાડવાં

  • 1

    વાળને એ ઢબે ઓળવા.