પટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પાતળી વસ્તુનો ચીપ જેવો લાંબો કટકો.

 • 2

  ગડગૂમડ કે કાગળ પર ચોડવાનો નાનો ટુકડો.

 • 3

  કેટલીક ક્રિયાનાં સૂચક નામ સાથે સમાસમાં આવતાં, તે 'વારંવાર' 'સતત' કે વધારેપડતી કરવી એવો અર્થ ઊભો કરે છે: ગોખણપટ્ટી, રખડપટ્ટી, હજામપટ્ટી.

મૂળ

प्रा. पट्टी (सं. पट्ट)

પેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાંઈ મૂકવા માટે કરાતી એક બનાવટ.

 • 2

  છાતીને પેટીના જેવું રક્ષણ આપે એવો એક જાતનો કબજો.

 • 3

  વાજાપેટી; હાર્મોનિયમ.

મૂળ

सं.