પટી ચોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટી ચોડવી

  • 1

    ગૂમડા વગેરે ઉપર.