પટી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટી પડવી

  • 1

    ફાવવું; ભારે ફાયદો થવો; કામ સાધવું.