પટી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટી પાડવી

  • 1

    સમજાવીને લાભમાં ઉતારવું.

  • 2

    લાભ મેળવવામાં ફાવવું.