પટો કરી આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટો કરી આપવો

  • 1

    દસ્તાવેજ કરી આપવો; કરારપત્ર લખી આપવું.