પટ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ આપવો

  • 1

    પુટ-પાસ આપવો.

પુટ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુટ આપવો

  • 1

    પાસ આપવો.