પેટ ઉઘાડીને જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ ઉઘાડીને જોવું

  • 1

    પારકાના પેટની વાત જાણવી.