પેટ ઉપર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ ઉપર

  • 1

    જુઓ 'પેટ પર' અથવા પેટે (-વાળા પ્રયોગો).