પેટ કૂટી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ કૂટી કાઢવું

  • 1

    ગુજરાન જોગું કમાવું.