પેટ ઘરાણે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ ઘરાણે મૂકવું

  • 1

    ભૂખમરો વેઠવો.