પેટે ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટે ચલાવવું

  • 1

    સાપની જેમ પેટે ચાલવાની ફરજ પાડવી (એક જુલમ).