પેટ ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ ચાલવું

  • 1

    વારંવાર જુલાબ થવા.