પેટ છૂટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ છૂટી જવું

  • 1

    ઝાડા થઈ જવા.

  • 2

    ગભરાઈ જવું.