પેટ તણાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ તણાવું

  • 1

    હદથી વધારે ખવાવું.