પટ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ દેવો

  • 1

    પુટ-પાસ આપવો.

પુટ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુટ દેવો

  • 1

    પાસ આપવો.