પેટ પથરો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પથરો પડવો

  • 1

    પેટ પહાણ પડવો; સંતાન ખરાબ કે પરાક્રમહીન પાકવું.

  • 2

    છોડી જન્મવી.