પેટ પૂરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પૂરવું

  • 1

    હિસાબમાં કરેલો પેટાવિભાગ રકમથી બંધ કરવો.