પેટ પર છરી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પર છરી મૂકવી

  • 1

    આજીવિકાને નુકસાન પહોંચાડવું.