પેટ પર પાટો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પર પાટો બાંધવો

  • 1

    ભૂખ વેઠવી; ભૂખ્યું રહેવું.