પેટ પર પાટું મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પર પાટું મારવું

  • 1

    આજીવિકાને નુકસાન પહોંચાડવું.