પેટ પહાણ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પહાણ પડવો

  • 1

    સંતાન ખરાબ કે પરાક્રમહીન પાકવું.

  • 2

    છોડી જન્મવી.