પેટે પાટા બાંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટે પાટા બાંધવા

  • 1

    ભૂખમરો વેઠવો.