પેટું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટું પાડવું

  • 1

    હિસાબમાં પેટાવિભાગ કરવો.