પેટે પાન છૂટવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટે પાન છૂટવાં

  • 1

    બાળકને જોઈને (માને) અતિશય વહાલ આવવું.