પેટ પીઠ એક થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પીઠ એક થવાં

  • 1

    પેટ ચોટી જવું; ખૂબ ભૂખ લાગવી.