પેટ ફૂલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ ફૂલવું

  • 1

    વાયુથી પેટ ફૂલવું.

  • 2

    જલોદર થવો.

  • 3

    ગર્ભ રહેવો.