પેટ ફાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ ફાટવું

  • 1

    પેટ તણાવું.

  • 2

    ઘરનું કે અંતરનું માણસ ફૂટી જવું.