પેટ બળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ બળવું

  • 1

    અદેખાઈ થવી.

  • 2

    ચિંતા થવી.