પટે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટે લેવું

  • 1

    અમુક મુદ્દતનો કે અમુક ભાડાનો કરાર કરીને વાપરવા લેવું.