પેટ વાંસા સાથે ચોંટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ વાંસા સાથે ચોંટવું

  • 1

    ખૂબ ભૂખ્યા થવું.