ગુજરાતી

માં પઠેમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠેમ1પેઠમ2

પઠેમ1

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો પેઠે; રીતે; માફક.

ગુજરાતી

માં પઠેમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠેમ1પેઠમ2

પેઠમ2

અવ્યય

  • 1

    રીતે; માફક.

મૂળ

सं. पीठिकया