ગુજરાતી

માં પુઠેવાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પુઠેવાળ1પૂંઠેવાળ2

પુઠેવાળ1

વિશેષણ

  • 1

    પાછલી વયમાં જન્મેલું; પૂંઠેવાળ.

મૂળ

'પૂઠ' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં પુઠેવાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પુઠેવાળ1પૂંઠેવાળ2

પૂંઠેવાળ2

વિશેષણ

  • 1

    પુંઠેવાળ; પાછલી વયમાં જન્મેલું.