પુઠેવાળનું છોકરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુઠેવાળનું છોકરું

  • 1

    પાછલી વયમાં થયેલું બાળક.