પૂઠાં વીણવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠાં વીણવાં

  • 1

    છોડાં કાઢી નાખવાં; ઝાડકી કાઢવાં.