પૂઠિયાં ફાટવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠિયાં ફાટવાં

  • 1

    બીક લાગવી; ગભરાવું.