પૂઠિયાં રંડાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠિયાં રંડાવાં

  • 1

    સખત માર પડવો.