પૂઠિયાં વેરાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠિયાં વેરાવાં

  • 1

    બીક લાગવી; ગભરાવું.