પૂઠ પૂરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠ પૂરવી

  • 1

    પાછળ મદદમાં રહેવું.

  • 2

    ઉત્તેજન આપવું.