પૂઠ વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠ વાળવી

  • 1

    પાછળ જવું.

  • 2

    આરામ લેવો.