પડખાં ઊંચકવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડખાં ઊંચકવાં

  • 1

    નિંદા કરવી.