પડઘી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડઘી પાડવી

  • 1

    ચપટ બેસણી થાય તે માટે ધબ પડે તેમ પછાડવું.