પડઘો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડઘો પડવો

  • 1

    સામો અવાજ થવો.

  • 2

    સામો જવાબ મળવો.