પડઘો વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડઘો વાગવો

  • 1

    પડઘાનો અવાજ થવો.