પડછે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડછે નાખવું

  • 1

    મુકાબલો કરવો; સરખાવવું.