પડતરખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડતરખર્ચ

  • 1

    નફો ચડાવ્યા વિનાનું; માલ કે વસ્તુ તૈયાર કરવામાં લાગે એટલું-લાગત.